Välkommen till Grästorps Begravningsbyrå

Ragnar Branell förvärvade Grästorps Begravningsbyrå och sedan 1958 drivs det även verksamhet i Grästorp. Vara-Grästorps Begravningsbyrå överläts 1979 till sonen Ove Branell