Vi som arbetar här

Den mänskliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida. Det är därför viktigt att du alltid känner att du är välkommen in till oss och vi alltid finns där för personlig rådgivning och hjälp.

Per Himmelman
E-post:
info@hermanssonsbegravningsbyra.se

Begravningsrådgivare

Ove Branell
E-post:
ove@varabegravningsbyra.se

Begravningsentreprenör

Rikard Ullberg
E-post:
rikard@varabegravningsbyra.se

Begravningsrådgivare

Mattias Svensson
E-post:
Begravningsrådgivare

Begravningsrådgivare

Elisabeth Branell
E-post:
elisabeth@varabegravningsbyra.se

Administration

Anita Borglund
E-post:
bouppteckning@varabegravningsbyra.se

Boutredare

Cecilia Hillström
E-post:
bouppteckning@varabegravningsbyra.se

Boutredare

livsarkivetFamiljesidan.se